Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34* GESCHIEDENIS der. NEDERLANDEN.

Cedeeltr dat Pruisfin naar zicu neemt.

genomen inval der Pruisfijche troepen in Polen niets vernomen had, maar dat hij de ontvangen nota ier confederatie, des wegens hem ter hand gefteld, lan zijn hof zou mededeèlen. Doch dit geheim ontwond zich door het koninglijk patent van 25 Maart 1793, aan de waiwoodfchappen Pofen, Cnefen, Kalisch, Siaradien, der ftad en des kloosters Czenftachowa, des lands IVieluni, der tvaiwoodfchappen Lemfchitz, des landfchaps Culavien, des lands Borbzyn, der waiwoodfchappen Rawa en Ptotzk enz., naar de uitgebreidheid ier grensfcheiding; insgelijks de fteden Danttig en Thorn, welke de kroon Polen tot hiertoe in bezit gehad had, en alle welke landen door den koning van Pruisfen in bezit genomen wierden, — de redenen daarvoor waren, dat de Poolfche natie nooit had opgehouden die naburige mogendheden, en inzonderheid den Pruisfifchen ftaat, menigvuldige aanleidingen tot billijk misnoegen te geven , door mishandelingen zijner onderdanen op de grenfen woonende, en zich onafgebroken bezig te houden met de verderfüjkfte plans. De koning kon daarom geen bloot aanfchouwer blijven omtrent de inwendige onlusten van Polen, en wilde het onttrekken aan de gruwelen der verderflijke leer, welke het maar al te geneigd lichtzinnig volgde; onbewimpeld was dit zo veel gezegd: dat hij daarom de naar vrijheid haakende Polen aan zijnen despotieken fcepter onderwierp.

Den

Sluiten