is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den keizer gevorderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

hield hij zig verzékerd ,- dat* zijne nieuwe hoofdftad de fchépen in haare haven ontvangende, de Rusfen onfeilbaar eene handeldrijvende en zeevarende natie zouden worden. Peter twijfelde niet; aan den goeden uitflag, wanneer hij de kusten van Livonie, welk landfchap insgelijks Zweeden ontnomen was , en het welk hij aan Polen moest wédergéven, aan zijne ftaaten zou gevoegd hebben; hij twijfelde , niet, of de hoofdftad van den algemeenen koophan-. del zou eerlang in dit uitgeftrekt rijk gevonden worden,

Monfirum horrendunl, informa , ingens, cui

luwen ademptum.

Deze zonderlinge vorst, die nooit dan aan zijne eigen glorij dagt, en alleen de waereld wilde verwonderen , heeft zig bedrogen. Peter heeft zig bedrogen, en de erfgenaamen zijner ontwerpen en ftaaten bedriegen zig éven als hij. Rusland heeft geen handel ter zee, het zal geen.handel ter zee hebben het heeft geen waare fchecpvaart, en het zal er nooit eene naar den kant van het zuiden hebben, zo lang het geen vaste bezitting in de Middenlandfche zee heeft. — Wat voordeel heeft het

„ waard doende overbrengen; zij ttierve'n er allen in korten " tijd, cn dagt& zelfs niet eens, om in dit treurig verblijf' te nestelen.

„ Ayia non refonant atihus yirgulta canoris."

{Voyant de Rusfie, p. 79, 8c)