is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den keizer gevorderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heeft hij gedaan , ik zeg niet voor de gefteldheid zijner ftaaten, ik zeg niet voor de ftaatkundi-, ge en burgerlijke vrijheid zijner onderdaanen: ik zeg voor den landbouw, voor de bevolking van zijn rijk , en de landbouw en de bevolking zijn de rijkdom der willekeurige vorsten zowel, als der bepaalde monarchen. De natuur heeft van Rusland eene middenlandfche mogendheid gemaakt; peter. heeft er eene zeemogendheid van willen maken; en de natiën, die door de zee begunstigd zijn, met een hebzugtig en naijverig oog befchouwende, heeft hij zig tégen de elementen verzet, om te worden als deze natiën. Hij bedagt hersfenfehimmige en groote ontwerpen; deze ontwerpen hebben zijne opvolgers te ondergebragt, welken , als flaafiche navolgers, hunne ftaaten verwoest en ontvolkt hebben, zonder te .zien, dat de oneindige ménigte van ontwerpen hunne zwakheid zou verpletteren.

- O Rusfen! mijn oogmerk was niet, u te be-

lédigen , of te befchimpen; gij zijt médelijden, en geen veragting, waardig; gij kondet, gij kunt gelukkig zijn, hij hebt regt om het te zijn ; zij, die u regéren, hebben alleen uwe -ongelukken vereeuwigd. Wanneer ik hunne misdagen, hunne dwalingen , hunne ftaatzugt aan den dag leg, wensch ik uwe rampen te verminderen, uwen toeftand te verbéteren. O Rusfen! gelooft vrij, het zijn geen veroveringen, geen pragtige hoven, geen hooge fchoolen met vreemdelingen voorzien, geen verzamelingen'van fchilderijen of gedenkpenningen, geen gebuurde lofredenaars, die een volk gelukkig ma-