is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den keizer gevorderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3

LAAG GEGévEN. IN DEZE EERSTE VIJANDE¬

LIJKHEDEN zijn er GEEN GEKWETST GEWORDEN, DAN

een zeil en een KOoicicéTEL. (g). Schoon de rivier niet met bloed geverwd is , moet dit verzagt geveld niet minder beledigend voorkomen aan de mogendheid , die het trotzeert, en aan de volken, die hei verongelijkt. —-- 'Indien ooit een fouverein te ver-

fchonen is geweest van zig met den degen

tégen onregtvaerdige vorderingen verzet te hebben, zo is het, dunkt mij, de verlos/er der Schelde. (A).

De Oostenrijk/che Nederlanden zijn de eenige gewesten van Europa niet, die den op kit enden reiziger duidelijke tékens van verval aanbieden.

Een gedeelte van Duitsckland, Spanjen, en vooral Italië doen iemand op elke fchrêde met eene medelijdende verbaasdheid aan. (i).

Zo is het niet met de provinciën gelégen, die door de Lijs, de Dender, en de Schelde befproeid worden. Eet geen zij aanbieden, is niet meer het toneel van haare oude welvaart; maar het is ook

HET TONEEL niet van EENE SLAAPZIEKTE, DIE er DEN ONDERGANG van ZOU AANDUIDEN. (Jz)

Leuven, Gend, Brugge, en Antwerpen zijn die ongemeen bevolkte plaatzen niet meer, welkende verdichtzelen der dichters fchier wézenlijk maakten, die

(g) Annales poliiiques, civiles & litterair es „ Tom. XI. N. 83» p. 445-

(10 P. 444. CO P. 445CO P. 44«.