is toegevoegd aan uw favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

begeeren te zijn, zullen zig u ten voorbeeld Hellen.

- Om dit uw geluk te bevestigen , om het verdere kromme, dat onder ons gevonden word, volkomen regt te maaken, en om ons geluk ten hoo°-lten toppunt te voeren, is het noodig uwe Vrijheiden Vaderlandliefde op de regte wijze te beftuuren: want zoo zeer als deeze liefde voorfpoed en ze°-en aanbrengt, voor hen, die ze welgeplaatst hebben, en ze wijslijk beftuuren, zo zeer ftrekt zij tot verderf van Land en Lieden, wanneer zij haare paaien overfchreid, tot uitterfteri overflaat, en in losbandigheid ontaart. Volgt mij nog eenige oogenblikken met uwen aandagt, en zien wij, wat ook in dit geval, de pligt van een Mensch en van een Christen zij, enz.

Wij gelooven , dat de Recollet er wel agtcr is, om het middel aantewijzen, om het kromme regt te maaken. Het fchijnt echter geen univerfcel middel te zullen worden, vermits er nog te veel ftervelingen zijn, die het hoogst belang er bij hebben, dat het kromme krom blijft.

Te DORDRECHT, Bij' DE LEEUW en KRAP,

en alBm bij de meeste Boekverkopers; daar dezelven wekelijks voor een en een halven fiuiver te bekomen zijn.