is toegevoegd aan uw favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H5 )

zullen dreunen van de zwaare gebeden, die er Vooru in dezelven zullen worden uitgeftort, en al wat getulband is zal uw halve maan op zijn boezem draagen.

Zo dra gij befpeurt, mijn lieve Soliman! dat uw regenpartij, de deugd en het verdand ten grondflag hunner verrigtingen tegen u legt, — heb dan goeden' moed! dan bouwen zij een huis op het ijs, om ethun zomerverblijf in te houden. Bekommer u dan , in den naam van Mahometh, niet in 't allerminst, om hunnen grondflag verdagt te maaken, of hunne Wijsheid te ontzenuuwen! Wijsheid en deugd zijn bij het gros der Stervelingen, dat twee Jtandvastige, kuisfche Meisjes onder een hoop Ligtmisfen zijn ! — Men verwondert er zig in 't eerst over; men word door derzelver fchoonheid verrukt; men begluurt ze; de drift ontvonkt; de begeerige oogen vraagen en de wellustige hand grijpt toe; de verontwaardiging, blikfemt de eerden toe, en de getergde fierheid (laat

de andere weg! men treed geemlijk te rug;

haalt den neus op; keert de Eerbaarheid den nek toe, en zet den dap naar 't Hoerhuis. Niet an¬

ders, mijn waarde Soliman; zal het hem vergaan, die met bondels van welfpreekenheid, en koornzakken vol met deugdzaame voorfchriften u van den Troon

poogente bonfen! Laat hen geworden, en zij]

zullen voor uw geduld vallen! ■ Toen ik een jongen was en voor de eerde reis naar fchool zon gaan, was er niemand blijder dan ik: het fchool dagt mij een Hemelrijk te weezen. Ik vloog er heen, en knorde op de draaten, om dat ze zo lang waren! —« Twee dagen had ik fchool geweest: de Meester gaf mij lesfen; gebood mij dil te zitten; dreigde en roste

mij af, wanneer ik kwaad deed. i ■■ Het fchool

p 2 werd