is toegevoegd aan uw favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C43S")

fte;i fielt om van het een of ander zoogenaamd sdeiijk gedacht afkomftig te zijn! Veel is 'er over deze dwaasheid te zeggen, dan Iaat ik mijne Lezers, bij gelegenheid dat de Vraagal ons een verhaal doet van zijne aangewende pogingen, om zijne afkomst te ontdekken , flechts deze bijzonderheid mogen onder het oog brengen. Kan immer ons iets tot eer ftrekken , ten aanzien van het welke wij volmaakt lijdelijk zijn? Kunnen wij ons verhovaardigen óp iets tot het welke wij niets hebben toegedragen, —waartoe wij, met geene mooglijkheid iets hebben

kunnen toedragen? Hangt het van óns af, om

uit de lendenen van eenen Vorst, of uit die van eenen kruier, —uit een gezachhebber, of uit een daaf geboren te worden? — Geeft, behalven dit, het denkbeeld,— Want wanneer hebben wij, hieromtrend , eene volkomenverzekering? — van uit dezen, of geenen ftam , die Zich berucht gemaakt heeft, gefproten te zijn. Wel altoos ftof aan de hand om 'er hoog op te gaan ? In het vorig No. zeide wij, dat men zich ook door euveldaden berucht kan maken, zeker is het dat veelen den zoogenaamden Adeldom verkregen hebben, door bedrijven van welken de menschheid gruwt! en die, terwijl zij hen, in de oogen van het onvernuftig gedeelte der waereld, tot eenen hooger fland verhie. ven, hen, hier tegen, bij alle ware verftandige menfcheuvrienden, béneden den rang der dieren dalen deed. Kan iemand 'er zich op verheffen, uit zulk bloed gefproten te zijn! en fchoon wij onder onzó voorvaders waarlijk groote brave mannen tellen mogen, hoe velen zullen wij 'er ook niet'ondervinden, die hunnen üam bevlekt hebben, en waar zullen wij ons dan op verhovaardigen ! terwijl wij , eindeMi! , volgens den Bijbel , allen van den zelf.

dea