Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5IO

in die dagen de Vaderlandfche deur ook al niet meer bewaarheid wierd .•

Het edel Nederland

Van kuisfe lonkjens brand

En pronkt met zulke Vrouwen Die vróó zijn aan dèn dans' Maar echter met haar mans

Alleen henr nUlfpr.s boiftvefi.

Toen ik die periode iu Lemnius gelezen had Lezer,, dagt ik bij mij zeiyen, ja het wordt toch beter in ons land ; want toen de Pruisfchen in het gezegend jaar van 1787, ook onze fteden en dorpen, als overftroomd hadden om het Patriottismus den bodem irt te Haan en onze oude Conftitutie weder te herftellen toen heeft men immers van zulke gruwelen niet gel hoord — 't is waar onder de Pruififche Vrienden ■vond men weinige zwart gewinkbraauden of bruingeoogden , maar evenwel, daar waren 'er nog al veel" die roodgehaird waren, en men heeft toch niet gehoord , dat 'er zederd dien tijd meer kinderen met rood hairter wereld gekomen zijn, als naar gewoonte; - neen! neen! in dit opzigt is het zeker in ons land beter geworden, men moet het goede zoo wel zeggen, als het kwade. ;— perge.

Daar is een tijd geweest .Lezers, dat de Koophandel en de welvaart der Nederlanders tot zulk eene hoogte geftegen waren , dat zij noch in het naarftig Karthago noch in het fchone Venetien die ooit bereikt hebben — maar wordt het in dit opzigt wel beter?-* ik ben juist geen Koopman, maar als ik mag geloof Haan aan de berichten, die ik zoo nu en dan van Amfterdam, Rotterdam en Dort ontvang!— neen dan gaat het daar mede niet vooruit, maar juist kontra-

rie

Sluiten