Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

ANTWOORDER.

Candide et modeste.

(Vervolg van No, 64.) Wo*»t het wsl beter? (Vraagal iV°. 169.)

De Vraagal heeft ons' eène nieuwe Zee geopend met onze gedagten te bepalen tot de Jïaatkunde, hoe menigmaal die namentlijk van de'n Godsdienst gebruik maakt, om hare oogmerken te bereiken. — Indien, wij de voorbeelden daar van uit de oude gefchiedenisfen wilden opzamelen , zouden wij ftof genoeg hebben, niet om een enkeld blaadje, maar om een boekdeel in folio van duizend bladzijden daar mede» te vullen; en zoo 'er dan intusfehen de plak niet op, gelegd wierd, zou de nieuwe historie en het gebeur, de inzonderheid van onzen tijd zeker wel een tweede deel van even zoo veel bladzijden kunnen vol maken — het wordt 'er dus ten dezen opzigte niét, beter op Lezer! - maar eer wij die ruime Zee in.

Sluiten