Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(515)

zich beteren zoude Nu zoo gaat het met

ook, en in alle geval '

Ridendo dicere ver urn quis vet at?

Maar om dan tot ons ftuk wedertekeren . ifc

heb eens horen vertellen Lezer: in dien tijd, toen d» menuet m de Domineespruik door onzcgeëerbiedij*. de overheden verboden was, gelijk fommigen var. onze Lezers nog wel zal voortaan, dat de Heren Predikanten voor dezen met een kalot moesten gaan, en dat het hun volgens de kerkelijke wetten nie* geoorloofd was, om eene paruik te dragen — dat gefchiede uit een foort van nederigheid Lezer! welke men oordeelde, dat aan het ambt van eenen Leeraar in den Godsdienst zeer wel voegde, _ dat

is ook zoo maar koomt 'er nu eens om -

Een deftig Predikant heeft tegenwoordig een Paruik: op, zoo groot en zoo dik, als of'er een fchip met hair op zijnen rug geftrand was — ik heb onlangs zoo eenen eerwaardigen, die door lekker eeten en drinken tot de dikte van een kleinen Olijfant was uitgedeid , op eene verfchrikkelijke wijze tegen de Weelde en de hoogmoed horen uitvaren , met een paruik op, daar ten minsten wel zestig krullen en meer dan een paar iood vet en meel inzat — ik dagt terftond op de menuet en de dominees pruik, want als men dan zoo iets weet, dat komt ons altijd'in des

gedagten, al wil men zich nog zoo ernftig houden ,

Vrage: wordt het dan welbeter? antwoord neen.-* En als men eens vroeg, of het met de kapzels van de dames, daar de vrome lui, te recht zoo veel tegen hebben, wel beter zal worden, zoo lang als de Ttt 3 FïQi

Sluiten