is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 }

AANHANGZEL. No. I.

Mntoonende de quantiteiten Thee , uit dc Pakhuizen der Compagnie voor het binnenlandsch vertier afgeleverd, zedert de invoering der Commutatie -aSte tot den 16 January -785.

thee der compagnie.

Songlo Hyfant. I Soat- 1 Thee I Congo. Geheel.

1784. chon. Boet. j

v.nsept.^ ■ 3JU A ~?7 "77 77 "X

-- 26- 30a. 1.575S 84359 19597 318495 138586 676795

Oft. 3 - 10 - 119617 i8o3i 173,6 2r5i46 127277 497737

10 - 17 .. 77783 M035 5929 149820 37,20 2-8ÖÏ7

-- 17 - 24 - 59742 6955 2087 105532 2.777 197093

- 24 - 31 ;• I439H 25225 7204 68106 95887 3403^

- 31 • 7Nov. 102110 18561 2303 139S84 46897 309^5 Nov. 7 - 14 -. 69005 9^34 2056 115256 3H1g 22-269

- 14 - 21 - ' 50035 0884 2243 89650 28326 180138

"" *l " r." I 'S804 5096 -7578 32^75 193622

-- 28 - 5 Dec. j 45867 8Sod 2745 80657 27778 165647

Dec. 5 - 12 - 49374 10269 1650 66199 i7|I0 144601

.- 12 - 19 - 47762 6758 5y5 74374 17507 146996

.- 19- 26- 71323 10573 308/ 105345 355U 225839

•- 20 - 2 lan. I „

1785. j 2I5?7 4772 77' 43581 8146 78347 Jan. 2 - 9 - 66080 12324 2088 90330 22231 2020;»

" 9 - 10 -• 128819 27719 17634 _935ü3 41909 300661)

Geheel 8g 1562557 272543 924011842541 731155 4501197

THEE VAN PARTICULIEREN.

1784; 1

Van Sepr. 22 tot 2i Nov. f§ 261 71632 2239! - - . . 7413a

Nov. 21 - 28 • - h'65 1018 - . . . 12185

- 28 - öDec. - - 6859 1392 - • . . 82f(i Dec. 5 . 12 « - * 579; 684 - - . . 647j

-- 12 - 19 57 36l8 61 - - - . J736

- 19 - 26 - - 9193 380 - - - - I 9573

i27633". 2ja"'] " * 3845 - - - - 4753

Tan. 2 - 8 .- - 35 10401 947 .... IISa,

8 - 16 .- - - 14043 1022 - - - . _£5665

Geheet g 354 '37151 8649 - - ' l\6u\t

Geheel beloop der Thee. 20 voor rekening iler Compagnie, als van Particulie (§ jg f§ f§ f§ f§ ien,voor hetbinnenlandscli

vertier afgeleverd, zedert 1562910 409694 101050 1842541 731155 4647350

23 üept. 1784 tot den 16

Jan. 1785. '

aan