Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer MANUFACTUREN. 13 ai-beid aan dezelven het behoorlijke loon te kun- in men geeven: gelijk dus ook de Kooplieden in de voorfz. Materiaalen en Ingrediënten, mede onücr de gegoede, ja veeltijds onder de rykjle ingeizctenen des lands te rekenen lijn, en daar en boven nog dikwils zwaare kapitaalen tot hunnen [handel (waar van deswegen de renteniers ook :een' goeden intrest trekken) nodig hebben, het welk

6. Immers de'een en ander niet doen zouden, iindien ze of voor hunne uitgefchotene penningen, tóf voor hunne kundigheid en aangewende vlijt miet behoorlijk wierden beloont, ja dan gemeenlijk snog overwinsten daar van konden genieten; het •welk dan

7. Blijkbaar ftxekt tot verryking van het Land, daar in zij woonen; het geen

8. Nog meer plaats heeft, wanneer zij van hunne bereide Manufacturen of andere gemelde noodwendigheden en gerieifeiijkheden , of ook andere kooplieden van hunne ruwe materiaalen en ingrediënten naar en ten dienste van andere landen verzenden, en aldaar verkoopen; waar door dan

9 De Reders van hunne Scheepen, en het Zeevolk , gelijk ook de voerlieden en derzelver wagens

en

leiding»

B.

Sluiten