is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlands vernieuwde welvaart, door't herstel der manufacturen, en de middelen daartoe aangewezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der MANUFACTUREN» 75 tien en muilen voor de ingezetenen van onze Repu- / bliek, om den beter koop, (dewijl dat al zo veel in zijn foort verfchilt, als inlandfche en vreemde manufacturen) van buiten wierden inge voert, gelijk het ten opzigt van de manufacturen tot kleedirg in ons land thans gekomen is; zoude zulk een doen niet zeer nadeelig voor een menigte van onze eigen inwoonders moeten geoordeclt worden, die nu hun beftaan van het maaken der fchoenen en muilen heb» ben ? alsmede voor de looijers en leê, winkels in ons land, die het leder voor dat ambagt bereiden en verkopen, en daar van weder hun beftaan hebben met de hunnen? En wat is dog, moeten wij an* dermaal vragen, al het fchoenmakers werk te reke. nen bij het fabriceeren van allerlei manufacturen tot kleding van alle foorten van menfehen in onze Republiek? Voorwair immers als een tegens twintig en meer te fchatten!

Dog om van eene zaak van meerder aanzien en belang in dezen opzigte te fpreeken, te weten, van de brouwneeringe deezer Provincie; tot behoud van welke Hun Ed. Gr. Mog. hebben gezorgt, met een zwaare belasting te leggen, niet alleen op de uitheemfche bieren, gebrouwen buiten de geünieerde

Pro.

RTIKEt, VI.