Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der MANUFACTUREN. 137

raad, als kunstwerken, Galanterie waaren, of tot eenig andere foort behoorende, zo zoude men niet alleen de evengemelde confiderabele verandering en verbetering van 'slands welvaart zien ftand grijpen, maar men zoude cok verders op zeer goede gronden daar uit mogen te gemoet zien, ja vastftellen , dat het tegenwoordig getal der ingezetenen van ons gemeenebest dan op verre na niet groot genoeg zoude zijn, om al het benodigde van eigen manufacturen , en van allerlei andere handwerken, als mede van alle noodwendigheden dezes levens, behoorlijk te kunnen maaken en' verzorgen, maar dat er dac wel een verdubbelt getal van de tegenwooidige ingezetenen ten voorf. einde noodwendig zoude ver. eischt worden. Waar uit verder gemakkelijk is optemaken, wat al meer veelvuldige groote voordeden vooi ons ganfche Gemeenebest en voor alle foorten vai inwoonders, zo ten platten lande, als in de /leden daar uit te wagten zouden zijn; en in 't bijzonder of dan wel met eenigen fchijn van reden zoudi kunnen gezegt worden, gelijk nu gefchiedt, dat e in de Provincie van Holland, eer te veel dan te wei nig landerijen zijn, en dat bij gevolg de ondernee mingen van het droogmaaken van het Haarlemme I s Mei

ARTIKEL

VI.

c.

1 f

'

r

Sluiten