Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artike

VI. €.

138 MIDDELEN tot HERSTEL

l Meir en van andere groote plasftn, niet raadzaam , noch voordeelig zouden zijn; immers het tegendeel daar van, zoude de evengemelde confiderabele vermeerdering van 'slands inwoonders en welvaart bij een ieder dan zeer ligt ingang doen vinden, en daar uit alle aanmoediging en hope van gewenscht lucces, tot die gewigtige, zeer nuttige en teffens ten hoogten noodzakelijke onderneemingen doen geboren worden.

De eren klaar aangetoonde groote verandering van 'slands welvaart, ten besten zo van des zelfs inkomften, als voor de ingezetenen, door het op allerlei wijze bevorderen en gebruiken van onze inlandfche manufacturen, en alle andere eigen handwerken, zoude dan het regte middel ter verbetering van on» zen.koophandel en van des lands finantien tegelijk, tonnen zijn, zo als dit ook bij de Admiraliteit van Zeeland in der zeiver advijs op de geproponeerde verhandeling door wijlen zijne doorl. Hoogheid tot her ^ 1 der'commercie, word goédgekeurt en gewenscht, aldus luidende: hl. 12 van den ;druk in quarlo.

„ De Vierde remarque (zeggen zij ) beftaat daar „ in, dat het niet genoeg is, dat in prejudicie van

?y 's lands

Sluiten