is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlands vernieuwde welvaart, door't herstel der manufacturen, en de middelen daartoe aangewezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/.b ti kei

VIL

162 MIDDELEN tot HERSTEL

, en beweiden van de duinen en heiden van ons land met fchaapen; als mede de nodige orders, dat er op eiken, of cp ieder twee morgen weiland in deeze en andere Provinciën ten minsten een fchaap het

ge-

gedeelte der natie, of de fabricerende fteden en gemecntens , en de welvaart voor duizende handen uit de fabrieken voordfpruitende. Dat men dit laatfte belang, bet opbeuren der Fabrieken, op die wijze moet trachten te bevorderen, zonder de belangen des buitenlandfchen koophandels , en der huizen van Negotie, en dat der landbouwers en veeteelders uit het oog re verliezen, 't welk gefchieden zoude , wanneer het verbod zoo algemeen wierd, alzoo de handelaar dan ophield, en de fchaficntcelt grootlijks verwaarloosd zoude worden, die thans meer bloeide, zoodat, daar er voor 50 of 60 jaren flechts icoooo ponden wolle wierd uitgevoerd, men thans wel 3 tot 4,000.000 ponden verzond, 't welk dan nog meerder is, dan de Schrijver in de vorige aanteekeriing omtrend zijnen leefiijd opgeeft, waar hij den uitvoer reeds op 2 millioenen ponden begroot. Doch dat door dien uitvoer de prijs der wolle voor onze eigen fabüeken zeer gefteigerd , en de fabrieken zelve vervallen zijn , is ook zeker, 't Is mogelijk, dst die opgave der hoeveelheid ecnigzins overdreven zij; doch 't is niet te iriin zeker, dat federt het jaar 1767. tot 1786. en dus in twintig jaren er meer dan 21 millioenen ponden wolle ter waag en ter markt gebracht is alleen in de fteden en dorpen van Noordholiand en 't Noorderkwartier, volgens de Lijsten in de Nieuwe Nederl, Jaarboeken 1789. bl. 936 en 994.

DE U I T G*