is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van het eiland Sumatra. Inzonderheid ten aanzien van deszelfs koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het EILAND SUMATRA. 69 By deze komt, Scheept- en Vaartuigen Ongelden.

Uit Casfa:

tot den inkoop van kleine Vaartuigen ƒ— : —

Dammers, Rottingen, enz. z —: —

voor Arbeidsloon, enz, s —: —

Uit de Voorraad:

Clapper of Cocos-oly om te fmeeren. t —: —

Uit het Equipagie-pakhuis:

Zeildoek . . . s —: —

Tzerwerk . . . s—.* —

Slaaven Ongelden.

Uit Casfa:

Aan Kostgeld voor de Slaaven . ƒ—: —

Uit de Voorraad:

Ryst voor de Lyj"eigenen. 40 ffi ieder i—: — Zout . . 10 - 5 —: —

Peper . . , - 5 —: —

Oly tot Nachtlicht Lynwaaten

Stukken Guinees tot Meeding , s—: — Timmeragie en Reparatie, Uit Casfa:

Aan inkoop, van Hout, Kalk, Steenen f--—,—>■« aan de Arbeiders . , 5—: —

E 3 Vit