is toegevoegd aan je favorieten.

Verzaemelinge van eenige staats-stukken, over het grond-gebied in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32* j

alle de bs'lceningc en Intreften van "dién , volkomen vóldaèn en wederom gegeven fullen zyn; waer naer de hypotheken wèttelyk fullen onflaft en gereftitueert worden.

XXV. Wyders zyn by dit tegenwoordig Artiekel geratificeert en geconfirmeert dé Contracten van het Broodt , Wagens en Fourage, der Keyferlycke en Pnh-jfche Troupen, gemaekt door de Minifters der twee Machten tot hhtJTfcl, of door den Raedt van Staeten gecommitteert tot het Gouvernement der Nederlanden , ter requifitie dér voornoemde Miniflefs; en zya ook van gelycke gëconfirmeert en geratificeert alle de betaelingen reeds op dat fubjédt gedaen, door den Raedt der Financen, en dë orders door dén voornoemden Raedt gegeven om het rëftarit van het gene fchuldig is voor het voorfeyde Broodt , Foufagé en Wagens, te affignerón' op de Rechten van Encrefcence van de vier Speciën, in gevolgè vsn de Requifitien van den Raedt van Staetën, fonder dat de voorfeyde Rechten van Encrefcence mogen gediverteert worden tot andere gebruyckeii , onder Wat pretext het ook foude mogen zyn , voor en al-eer dat de aennemers , die het voorfeyde Broodt, Fourage en Wagens gélevért hebben,' Volkomen Voldaan zyn , volgens den inhoudt Vati haer Ccr.traéi; in gevolge van de Requi-'