Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND. 3

avonden , alle nu te fmaakene genoegens te herroepen.

Weet dan mijn waarde Vriend, dat ik gisteren morgen ten zeven uuren verzeld van mijnen getrouwen Hendrik, (en mijn recht vrolijke Pasop, die altoos bij mij is,) te voet van mijn landgoed ging, mijne weinige bagage reeds den vorigen dag herwaard gezonden hebbende. Het weer was aangezien , de vroegheid van het jaargetijde uitmuntend, en het reeds groenend geboomte maakte den weg bekoorlijk, — Velszen, dat, voor eene gevoelige ziel zo wellustig gelegen Velszen, was onze eerfte rustplaats, Ik dronk hier Koffij. —,— Eenige Heeren en Dames , welke den nacht aldaar hadden doorgebragt, gingen, wandelen, en zie hier kort wat mij ten hunnen opzichte bericht wierd. ——— „ Weet gij j, wie die Heeren zijn , mijn heer Ferdi-

kand? ■ neen! —— die lange is den

., Advocaat P.... en die in den ligten rouw de

„ Heer W , geweezen Koopman te AnU

„ flerdam, twee beruchte weezens in deeze da)5 gen; maar hier is geen jonge in den gand>, fchen omtrek die de hoed voor hun afzat

„ neemen. Men kent hun te wel." ; Ik

zweeg5 om dat ik nooit gewoon ben, bij ge* meen foort van menfehen mij over caracfers A 2 ' uit

Sluiten