Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zó de JONGE REIZIGER

Kruidmagazijnen is, hier is de wal van aarde , en het Kruidhuis op een' geregelden afftand met pallisfaden omringd. Ik meen gehoord te hebben, dat men hier ter plaatze geene genoegzaame vastigheid tot het fondament van de muur

bekoomen koude. Nu gaa ik u weder

verbaalen wat ik gister bezichtigd hebbe, waar uit gij zien zult dat ik mijn tijd hier geheel niet ledig doorbrenge. Weinig zin hebbende om alleen door de Had te dwaalen kleede ik mij, na het fluiten van mijnen brief aan u, fpoedig aan, en Hendrik meede neemende deed ik den voormiddag een tour naar Buikfloot en Nieuwendam.

't Was dood ftil, en een gaande vloed, zo dat wij geheel aan het Galgeveld belanden,hoe zeer men ook door roeien in lij de loef had poogen te houden. — Voor mij was dit niet onaangenaam alzo ik daar door een ruimer gezicht op de laag en op de ftad kreeg. Na bijkans een uur gemartelt te hebben, kwamen wij aan het tolhuis, en wierden toen verder met een

paard opentrokken. Buikfloot is een net

zindlijk dorpje, waar de Inwooners vel al hun beftaan trekken uit den reizen den man, en de meenigre Amfterdammers die des Zondags om zich te vèrmaake'n derwaaid gaan. In deszelfs nabijheid zijn verlcheidene molens, traankoke-

Sluiten