is toegevoegd aan je favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i74 de JONGE REIZIGER

ontaarden, moet ik u mededeelen. In het beleg, door Tokdo ondernomen, (peelde men van weërszyden met de koppen der gevangenen, als met knikkerts ; maar eens zonden zy de Spanjaarden een ton , met elf daar in gekuipte koppen , en tevens een brief daarby , dat tien daarvan hem voor den tienden penning, en de elfde

voor intrest gefchonken wierd In deeze

dagen zyn hier noodmunten geflagen , waarop naderhand het getal der kanonfchoten , 10402, gegraveerd zyn. — In 1576 leed Haarlem „ nog naauw adem haaiende, een jammerlykefchade, door eenen feilen brand, die behalven veele Godsgeftichten, verre over de vier honderd huizen verteerde. Toen men hier omtrent deezen tyd veel moeite aanwendde , ten einde de had weder aan de Staat'che zyde te brengen , en zulks door de Regeering krachtdaadig gefluit wierd, wilde men de Burgery eene nienwe eed van trouw voor Philips afvergen, doch dit wierd

door veelen rustig geweigerd. Door het

aannaderen van Staatfche fchepen op het Spaarne, kreeg het de ftad weder zo benaauwd, dat de Regeering tot een verdrag gedwongen wierd.

Zo min als elders , heeft de geestlyke

haat der Remonftranten en Contraremonftranten pmtrent i6iH en laater, hier gezwegen. Voorts is in Haarlem niet weinig te doen geweest.