is toegevoegd aan je favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176 de JONGE REIZIGER

kunt gy zien hoe prachtig dikwerf deeze intreden en bezoeken toegingen.

Eer ik her vergeet, moet ik u een aartigheid zeggen, met betrekking tot deezerftede gewoon -

tens. Wy zagen aan foramige deuren een

foort van breede bordjes , in den grond met eene roede doffe, en daar over eene masfa geplooide kant, bekleed. — Ik vraagde de reden , en Belle zeide my, dat in zulke huizen, waarvoor dit teken ftond, een kraamvrouw huisveste, en men daar aan zien kon, of 'er een jongen of een meisje geboren was. Ik vond dit heel aartig, te meer, toen men my zeide, dat aan deeze tekens eenige privilegiën verknocht waren — Waar toen Peterfen my dezelve zoude vernaaien, brak de losfe Charlotte ons gefprek , door haare

vraag: Maar Peterfen, ishetdamin Haar-

„ lem geen fchande , als een getrouwde vrouw „ nooit zulk een bordje aan haare deur kan hech-„ ten ?" — De goede man was capot. Belle beloofde dat zy het haar betaald zou zetten , en

wees op my. „ Och! goed," was het

antwoord, „ onder or-s moogt gy alles." Wy hebben gisteren morgen het Mufasum van

Teykr bezichtigd. - Dit mag men eenvorst-

lyk gebouw heeten, van eene ovaale gedaante, na de Jonifche bouworde fierlyk opgetrokken. — De Heer Leindert Vkrvant was hier van Archi-.

te<3,