Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregel ins. 487

k V Van d*

" ZORGEN VOOR.

Dit, by zoo verfchillende volken zoo overeenftem- 5A.ARE™'

_ _ j 1 • Ij EN— EN-

mend gebruik , is op deeze algemeene waarneeming k*aamgegrond, dat eene te vroege te rug keering tot haare wen?" gewoone bezigheden de kraamvrouwen ten hoogften Waarop nadeelig is : de verlosling, offchoon in alle land- ^S~h. ftreeken niet even moeilyk, word echter overal gevolgd van zodanige veranderingen in het lighaam der vrouwen, die het overtreeden dëezer wyze inzettingen ten hoogften gevaarlyk maaken ; het is my echter niet moogelyk te gisfen , welke de reeden zy, waarom de Wetgeever der Jooden, de tyd der reiniging na de geboorte van een meisje eens zoo lang gefteld heeft, dan na het ter waereld brengen van een manlyke fpruit, ten zy men dezelve zoeken moet in zodanige beweegreedenen, die op byzondere waarneemingen, aangaande den lighaamlyken welvaard der vrouwen, in die verafgelegen en ons zoo weinig bekende landftreeken, gegrond zyn.

| Vf.

Wie is rer, die niet deezen ftand met de gevoelig- Hoe fte deelneeming befchouwd, eene ftand, aan dewelke wy allen ons aanwezen verfchuldigd zyn, wie, van "MOr baa-

, , ' rende e»

eene vrouw gebooren, zal met met de grootfte bereid- traamwilügheid, alles aanwenden, om het noodlot der baaren- IZ'gTtï de vrouw , op alle moogelyke wyze te veraangenaamen. dra'se»-

Geen dier is- 'er, het welke in het ter waereld bren- Devrouva gen haarer jongen, de hulp van anderen zoo zeer van dotfLn, noden heeft, als de mensch , de oorzaak hier van de hah

m f . van

Heelt men, en niet ten onrechte, gezogt in de aan- vreemden

in het ter

mer-

Sluiten