is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der staatsregeling, voor het Bataafsche volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSREGELING. 63

woordig tusfchenbeftuur een einde te maaken , en vervolgends deswegens met de Commisfie ter Conftitutie nader te confe-i reerer , in hoe ver dezelve zou kunnen" goedvinden aan gemelde Commisfie eenige opening te geven nopens den ftaat haarer werkzaamheden en den tijd , waar op zij zich voorftelde dezelven ten einde te zullen brengen , en dan vollediger andwoord te ontwerpen.

Dit verzoek bij de Commisfie ter Conftitutie in overweging gekomen zijnde, werdt door den Reprefentant van maanen opgemerkt, het niet zeer fcheen met den aard der Commisfie te ftrooken, eenige, zoo min indirecte, (gelijk thands het geval was) als directe onderhandelingen te hebben met vreemde Ministers, om het denkbeeld niet te verwekken , als of vreemde invloed in de Conftitutie gewerkt had. Niettemin ftemde hij toe , dat het van het uiterst aanbelang kon wezen, dat onze hooge Bondgenooten wisten, welk eene Staatsinrichting wij zouden verkiezen. Hij oordeelde dus het best gefchikt tot deze en andere einden, aan de Nationale Vergadering zelve de bedoelde opening te geven, welke als dan daar van zoo veel aan der

Mi-

t

BOEK. I.

iOOFDSf. 790.