is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der staatsregeling, voor het Bataafsche volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 GESCHIEDENIS der

I.

boek;

fit.

•hoofdst 1706.

hetzelve zugtte, — het volftrekt onvermogen en den geheel uitgeputten ftaat van de Ingezetenen van zijn Gewest. Door de kunftigfte berekeningen, poogde men het bezwaarende van de fchuldvermenging van den eenen kant te vergrooten, en aan de andere zijde, de hulpmiddelen ter vinding der lasten te verkleenen; het meer en minder werdt als in een goudfchaal tegen elkander opgewogen: ieder verraadde het doel, om, door zijn eigen last op den hals van anderen te drukken, zich zeiven te verligten , en bedacht niet, dat in eene .waarlijk vereende Republiek geen enkel lid kan lijden , zonder dat alle de overige leden lijden. Ieder bedekte zorgvuldig de hulpmiddelen, welken het Gewest, waar voor hij fprak, nog overig hadt gehouden , om zonder eenig bezwaar voor de onvermogenden in hetzelve, en alleen door de meer gegoeden, in evenredigheid van hun vermogen , gelijklijk te doen dragen , zijne inkomften te vermeerderen. Waar van onder anderen aüffmorth een treffend voorbeeld bijbragt, aanvoerende, dat, zo wanneer in de kleene Provincie Drenthe de lasten geheven wierden, volgends het betreklijk vermogen, en niet de gegoedfte in zommige heffingen

juist