Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSREGELING. m

het Voorftel geheel cn al buiten deliberatie behoorde te blijven. Intusfehen fcheen de Voorzitter reeds overtehellen , cm het voorftel te bekrachtigen, toen hahn ziel» in zoodanige bewoordingen uitliet, die duidelijk aan den dag legden, dat h'ij niet onkundig was van het Ontwerp, dat reeds in het geheim broeide; dat hij, even dezelfde kennis bij den Voorfteller en den Voorzitter onderftellende, daaraan het ver» langen tot dezen maatregel ter voorkoming van hetzelve toefchreef. Niettemin befloot hij tot de noodloosheid van hetzelve Voorftel , en vondt het ook vérder geene onderfteuning.

Raadzelachtig zal dit gedeelte der gefchiedenis den lezer in veele opzigten voorkomen. Doch wij durven, zonder vermetelheid, hem borg ftaan, dat geene aanleiding, hoe duister ook, in deze afdeeling gevonden wordt, welker uitkomst, ontwikkeling en bedoeling, hij in de volgende niet zal aantreffen. Intusfehen zal wel zoo veel voor hem duidelijk zijn , dat in dij oogenblik alle de omftandigheden van om Vaderland tot die rijpheid gebragt waren, dat een beflisfekende flag onvermijdelijk was: en welke verwachting hij ook van de uit-

koms

DOEK, t

ÏIOOFDST. 1798.

Sluiten