Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSREGELING. 495 TWEEDE HOOFDSTUK.

de vernietiging van het reglement voor de nationaale vercadering: en de constitueerende vergadering.

Niet zeldzaam leveren ons de Gefchiede'nisfen van alle Volken de verbazende voorbeelden van de vernietiging van gewrogten, in even zoo veele uuren, als tot derzelver zamenftelling en voltooijing jaaren arbeids behoefd hadden: maar de voorbeelden van de oprichting van een gebouw, in even zoo veele dagen , als men jaaren werks had, om naauwlijks de eerfte grondilagen te leggen, waarlijk dezen zijn moeilijk aantetreffen. En het is juist deze bijzonderheid, welke dit gedeelte onzer Gefchiedenis wel het zaakrijkst en belangrijkst van allen zal maaken.

Hij, die de gemaakte vorderingen in het werk der Omwenteling vergelijkt, — ik zal niet zeggen met alle de waare beginzelen van het Republikeinsch ftelzel, — maar flegts met die ruuwe gronden, waarop de bewerkers reeds van den aanvang het gebouw

wensch-

n.

BOKS.

II. IIOOïDST. 1798.

Inleiding.

Sluiten