Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o8 GESCHIEDENIS der

n.

BOEI

IL.

HOOFD 1798.

landfche Zaaken was hiervan uitgezonderd: haaren leden werdt door een Boode ;t. omtrend denzelfden tijd huisarrest aangezegd , hunne papieren werden verzegeld , en de wooningen door militairen bezet. Intusfehen waren alle de noodig vereischte voorzorgen genomen. De posten werden overal verdubbeld ; het Canon met brandende ionten, waar het vereischt werdt, geplaatst: op de antichambre van het Nationaal Hotel, waren de Generaals jo ijbert en daendels, benevens de geheele Staf bijeen.

Ten acht uuren bereidden de gemelde vijftig leden zich , om ter Vergadering Zitting te nemen. Met den Voorzitter midderig aan het hoofd, werden zü begeleid en beveiligd dooreen iferk detam chement van de Haagfche gewapende Burgermagt, en van de Bataaffche bezetting. Twee veldftukken gingen den trein vooraf. — Op deze wijze tot de Vergaderzaal genaderd zijnde, hielden zij zich een weinig tijds in de antichambre op, en betrokken vervolgends de Vergaderzaal , welker deuren thands gefloten en met dubbele wachten bezet werden : dezen hadden een bepaalden last1, welke leden ingelaten, en welke buiten gefloten moesten worden. Op

de-

Sluiten