Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 4<)3

ANTWOORD

AAN DEN HEERE

M. VAN GEUNS,

FrofeJJor Midic. £ƒ Arcbiater Pm. Gelria te Harderwyk enz. OVER

EENE BINNEN DEN BUIK VERSTROPTE DARMBREUK, MET WATERBREUK VERGEZELD.

DOOR

j, BON N.

WELEDEL HOOGGELEERDE HEER!

Met zeer veel genoegen heb ik uit UEd. brief, van den 18. O&ober , vernoomen , dat myne aanfpooring cn aan U Ed. medegedeelde gedachten, over eene zeldzaame , maar niet minder gewichtige en leerryke Waarneeming eener faamengeftelde Darm - en Waterbreuk , U Ed. hebben doen befluiten, om Gg 2 het

Sluiten