is toegevoegd aan je favorieten.

De staatkundige balans van Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ STAATEN VAN EUROPA, 195

dézen Staat onderworpen zyn, indien niét dé menigte van tollen de Scheepvaart op dezelve zeer merkelyk benadeelden. De fabryken eri manufaétuuren betekenen weinig in Beyeren', en met de Paltilfche Haat het niet veel beter; doch in Gulik en Bergsland zyn zy daartegen van zo veel te meer aanbelang. Deze, van de natuur veel minder gezegende provinciën, worden van, een een volk bewoond, 't welk door vernuft en arbeidzaamheid het natuurlyk gebrek derzelven rykïyk vergoed j en aan kunst-yver weinig zyn's gelyke heeft. Dus zyn zy ook de rykfte provinciën van dezen Staat, wiens krachten ongemeen vermeerderen zouden , by aldien de inwoonderen der overige landfchappen, byzonder van Beyeren ," in nyverheid de Gulikfche en Beyerfche evenaarden,- wanneer wyders de weldaaden der natuur meer nuttig en voordeelig aangewend, haare voortbrengzelen door kunst verbeterd, en de Koophandel met dezelve, van de verkeerde fchikkingen, bevryd wierdenwelke hem zo zeer belemmeren.

BEVOLKING*

Volgens de geringfte opgave, heeft Palts» N Bay-