is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatkundige balans van Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaa polityk evenwicht der

Ite Staaten van Europa, als fcheidsman, met de fchaal des evenvvichts in de hand, alzo deze zyni ligging het aan hem tot een plicht maakt en veroorlooft, om alle afwykingen in dezelve met geftadige opmerkzaamheid waar te neemen, en zo veel mooglyk te verbeteren.

landbouw, koophandel: r y k d o m.

In gevolge van de verfcheidenheid tusfchen de eene en de andere provinciën, is de Pruisfifche ftaat ten deele rykelyk, maar ook ten deele fpaarzaam, met natuurlyke voortbrengzelen gezegend. De akkerbouw en veeteelt worden in dezelve, te recht, als de grondflagen van het duurzaamst polityk geluk aangemerkt, en ook daarom door alle mooglyke middelen bevordert. Dit is de reden, dat deze landen ook dan nog overvloed aan graanen hebben, wanneer andere , die zelfs vruchtbaarder zyn, gebrek aan dezelve lyden. Hout is voor eenige landftreeken een gewichtig artykel van uitvoer, en het Scheepstimmerhout, 't welk tusfchen de Wefer en de Weichfel valt, wordt voor het beste van Europa gehouden. De zydeteelt neemt van jaar tot jaar geftadig

toe,