Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 pqlityk evenwicht der

in alle gevallen een bewys van de zeer voordeelige balans des Koophandels van dezen Staat, en een fterke fteunpilaar van deszelfs macht.

krygsmacht.

De Pruisfifche armee is, naast de Rusfifche en Oostenrykfche , de flerkfte in Europa, doch boven deze en alle anderen de best gedisciplineerde , in alle krygs - manoeuvres de meestgeoeffende, en de marschvaardigfte. Zy beeft maar eene zwakheid, te weeten, dat daarin te veele vreemdelingen zyn , welke meer dan een vierde gedeelte van dezelve uitmaaken; met groote kosten aangeworven worden , en by de eerfte uitberfting van eenen Oorlog in groote menigte deferteeren, doch ook gemcenlyk , na den eerften gelukkigen veldflag, zich wederom daarby voegen. Deze armee beftaat thans uit 242 bataljons, of 158816 man Ïnfantery, 235 eskadrons , of 38770 man Cavallery, en een Veld-artillery van 11000 man; dus te famen uit uit 208586 onder welke wel de Referve - troepen , doch niet de Ingenieurs, Jagers, Cadetten, Invaliden enz. begrepen zyn ; zo dat de geheele

fom,

Sluiten