Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïiV NIEUWE NEDERLANDSCHE

-1 Kraembed van een ) doodgeboren, van 40 tot 50 < Waterzucht.

11 Schnrbut. 4

fi Verdronken. \ i Kanker, van 60 — 70 «j 1 Borftkwael.

| t Waterzucht. U Ouderdom.

5

van 80 — 90 1 Verval van krachten.

zamen 29,

Gedoopt in de Hervormde Kerk . 29 waer onder één paer tweelingen en 2 onechten. In de Roomfche Kerk . . __6 zamen 35 Jongens 22. Meisjes 13 Getrouwt 12 paeren.

Daer zyn ook nog eenige hooge onderdommen aenmerkelyk: " ' _

Den 22 January 1780. overleedt te G e s t e lbee i.s in het Kwartier van Kempeland, Meyery van 's Bofch, eenen Pieter Moonen, in den ouderdom van «03 jaeren, en 7 maenden.

Den 2 February 1780. overleedt teR.Ys_wYK in zyn 103de jaer, Arte de Perk. In 'tjaer 1703 tradt hy in 's Lands dienft, en woonde de veldflagen van 1703 en .70? by.

Den laetflen February ftierf te Utrecht, Cornelia Schaap, weduwe van Jacobus Alkmus, zynde 100 jaeren en 4 maenden oud.

Den

Sluiten