is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

venhage.

Verbod van uitvoer van oor logs ■

tuig enz

naer

Engel.

)6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

met deefen Staat in Verband, Vriendfchap of Neti' tralitcit- (taande; gelyk Wy ordonneeren, verbieden, en waarfchouwen refpective by deefen.

EerfVelyk, dat van 'nu voortaan niemand fig fal hei-ben te vervorderen uit deefen Lande anders dan met de eige of gehuurde Scneepen van de Ooit- en Weftmdiiche Compagnie, of gepermitteerde Scheenen van Particulieren ten diende van de Colonien van den Staat en der felver Ingezeetenen na bekoome pcrmiffie van de Collegien ter Admiraliteit onder Borgtogt voor de drie dubbelde waarde van binnen feekere tyd na de dedantie der Plaatlen by de Collegien ter Admiraliteit te bepaalen, ten genoegen te fullen venfieeren van de aankomlt der Goederen ter Plaatfe der op te geeven üeUmatie, uit te voeren, eenige Wapenen , Munitie, en andere Oorlogsbehoeften , alle Vuurwerken, Salpeerer, S wavel, gerafineert en ongeranncerc Buskruit, Lonten, Kanon, liaffen ,Mortieren, Affuyten,Rolderden, Kogels , Bombeo , Carcaffen, Granaten, Murquetten , Forquetien , Snaphaanen, IMtoolen, Petamen, gewapende Vleegels, Saucyfen, Pekkranffen , Stormhoeden , Casquetten , Cmraffen , Bandeliers, Patroontaffen, heeie en halve Pieken Hellebaarden, Deegens .Bajonnetten, en allerhande Wapenen, dienende tot Hand- of schietgeweer daar onder begreepen Loopen en Stooten , en hu «een verder tot Montuur van het felve gebruikt woSen, Paarden, Zadels, Haters, en a hec teen tot Montuur van Paarden nodig ,s Matten , Snteren, Ruisen allerhande Rondhout, Ey Ken Balten en ander Scheeps Timmerhout,gezaagt en onSS-; waar van de foorten zyn geenumercert, endoor Scheeps Timmerhout verklaart by Placaac v n?£ Aug 1747, ookZeyldoek.Hennip, louwl^J fiiSISS] Kabelgaaren, Schyfgaaren, Zeyl™e l en dieuelyke daar onder begreepen, rtnS Yfer, Staal, Gruis van Yier en Staal, allerhaodUooper cn Metaal, Pik eu leer, mitsgaders