Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u-

trecht

Inftr.

rqor den Afflager van de Vifch.

i \ j

I

I

ti e: fc

v

tj

te ei fc ft

506 NIEUWE NEDERLANDSCHE

25 Gulden, (van beide boeten te appliceren o> eene helfte voor den Impoftmeefter^, die ue'be boetingen doen, de boeten invorderen, en daer" van aen Heeren Gecommitteerden tot de Vifch markt kenmfle geven zal, en de andere helfte voor Stads Aelmoefenierskamer;) en voor de der de reize overtredende, zal hy van zyn arnot en bedieninge worden ontzet en gepriveerd.

XIII.

De Afflager zal de betalinge van zyne Jaerwede ontvangen mt handen van den Impoftmeefter an den Accyns op de Vifch, zonde? iets voor :xtra verdienften m rekening te brengen.

Aldus by de Edele Groot Agtbaere Heeren Burgemeefteren en Vroedfchap der Stad Utrecht gearrefteerd op den 29 January i78r.

Inkennifte van my

J- W. de RUEVER.

III. Eene Inftruétie voor de Vifch-Grom, ïers, mgelyks van den a9 January 1781.

Art. I.

^twaSf "pf!ffner? by Provifie tot op

nee van alle ^erven, en met uitfluf.

1 befteN™,n ' 3ileen mogen Arbeiden

he befte\ZSl ^l' -dr0ge> gerookte e° ver■vhpfi t ?• ' van buiten binnen deze Stad, of yheid van die,.aenkomende; of met grote par-

n deze sTadfn'v1'6,^ de° A«yns,7aer ou 1 zuhks nn h^ 1 yh5'd verzODden wordende; zuiks op het loon daer toe gefteld bv Vrned haps ordonnantiën, dezen MnSSdefgeBt -erd den 29 January 1781, zonder dat zy zfg

zul.

Sluiten