Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, February, 1781, 509

ieder wagen, karre of fchuit, van welke zy del overladinge gedaen hebben,

VII.

En, opdat gene verfche Zee-vifch door of langs deze Stad gevoerd worde , zonder behoorlyken afleg te doen, zullen de Vifch-grommers nauwkeurig agt hebben te geven op de doorpaherende Vifch, defelve des noods aenhoudende en agterhalende: en zo wie hen in het aenhouden van Vifch, zal komen te miszeggen, te injunëren, te misdoen, of niet tegenftaende de aenhahng pogen door te ryden, of weg te varen met zyne Vifch, zal, behalven arbitraire correctie, verbeuren eene boete van 25 Gulden, de helfte voor die de beboetirge zal doen, en de wederhelfte voor de Aelmoefenierskamer: ten einde de Vifch-grommers te beter in deze vigileren mogen, zullen zy voortaen vry van Poortgeld zyn.

VIII.

Indien de Vifch-grommers by de bewerking van zoute, droge of gerookte Vifch, aen nengdoende luiden befteld wordende, komen te bemerken, dat dezelven zuur, bedorven of met memel bezet is, zullen zy daer van ten eerfte kennifle geven aen éénen der Keurmeefteren, die, dezelve n: examinatie afkeurende, de helfte van de boete deswegens door de neringdoende luiden te beta len, zullen extraderen aen de Vifch-grommers,du de ontdekking gedaen hebben.

IX.

- • Zo tot het bearbeiden van de Vifch op den af flag, of by het aenkomen der fchuiten of wagens , orheel gene Vifch-grommers by de hand waren, tot het doen van de bewerking en beftelhng.

wor

J-

:recht.

'nftr. voor de Vifch Grommers.

Sluiten