is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mam, 1789. 447

en onderdaanen wedergegeven. 7. De verkiezing van al de Leden van den Senaat en Raadsheeren van ftaat aan den algemeenen Raad gefteld. 8. Die der fyndics, hoofderi van het gouvernement, weer tot zynen ouden vorm gebrast. 9. Ze?endertig Burgers by den Raad van <„oo gevoegd met raadgevende en beradende ftemj bet recht van tl de nodige reprefenratien daar in te brengen, en geauthorifeerd om by het lezen van al de crimineele procedures te asfifteeren, zo als Ook om dezelve te releveren. als het nodig is. iö. Terugroeping der gebannenen in 178a. 11. Herftelling van aUe de geenen, die den !■ ed voor de conftitutie van 1782 ge= weigeld hebben, cn die , ingevolge daar van, van hun Burgerrecht zyn beroofd*

Z we eden. De Vereenigings- en Verzekerings Acle, den <n der maand February 1789, door den Koning in de Rykszaal ter overweging gebragt, beftaat in LX Artikels. Dezelve wierdt reeds den volgen» den dag* in 's Konings Vertrekken, etndai* teekend, en door Hoog^tdenzelven , voor Zig en Zyne Navolgers op den Zweedfcherï Throon, met de Ryksftenden overeengekomen en gefloten. De ^'eenden vetklaareri daarby, dat zy eenen Erf Koning hebben die het Ryk regeeren en verdedigen zal;-gewettigd is,om den Oorlog aan te gaan, Vrede te fluiten en Alliantie te maaken, en ojfl Gg 2 M