Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERON IC' A Chamsdrys 7

Eerenprys Gamanderlyn. Eoogduitsch Gamander, Ehrenpreisf. Engehch Wild Germander. ' Bloeit May. %

DlANDRIA MoNOGYNIA- TwEEMANNIGE EeNWYVIGE.

Ord. Nat. linn. xl. Perfonata.

geslagts Kenmerken. Corolla limbo 4 partito, Bloemkrans met een boord in 4 gedeeld. Lacinia inh'ma anguftione, de onderjle Jhp iets ^ fmaller. a. Capfula 2 locularis, tweehokkig Zaad-doos]e. b.

Soortelyke Kenmerken.- Racemis lateralibus, met zydelingfche Bloemtros/en. Foliis ovatis, rugofis, dentatiS, fesülibus eironde, gepimpelde , getande, ongefteclde Bladen. Caule bitanum püolo, de Steel tan weerszyden gêhaird.

De Kelkblaadjes eyn onevenredig lancetvonnig. c. en de Schutblaadjes (bradteas) lancetvonnig ftompachtig. d.

Verscheidenheid. Iets kleiner, brcedbladig.

Groeiplaatsen» Op zandachtige Welden, ën befchaduwde plaat-

" ' In den Haarlemmer Hout, t in het* Haagsche Bosch, f in de Bostenen en langs dc wegen by Utrecht, f — P t voormaalig Vriesland, aan den hoogcn.SvPEL by. Harderwyk , 111 dc Duinvlakten van C-vstricum, Bloemendaal, de Zilk, en Katwyk by de Fero-. Mica officinalis, doch niet zo veelvuldig als deeze; ook om Leyden.

De vetfeheidenheid by Zwol.

Eigenschap. Schynt alhoewel in een geringen graad, overeen te komen met de Thee, en is ais zodanig door het geneeskundig Collegie van Stokholm aaugepreezen, heeft een zagtcn wrangachtig bitteren Smaak, en byna geen Reuk,

Kragt. Min of meer verfterkende, ftreclende, grasaartig.

Huishoudelyk Gebruik. Wordt door Hoornvee, en Geiten gegeten ; niet door Paarden, Schaapen, en Varkens, (linn. Jm. Ac.) föiyilt ook tot veïwftoffbn te kunnen gebruikt worden, (üameourney) Dc Bloemen goed voor dc Bycn. (Sw. Abh.)

Sluiten