is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zes-en-twintigste deel. MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1791. 2ja.

io. 7. Een-Regiment Gardes of ordinarisDragonders zai beftaan uit vier Escadrons, ieder van 2 Compagnien, en fterk zyn 382 Paarden 349 Hoofden.

ien Compagnie Gard. of ordinaris Drago'nd. zal beftaan uit

3 1 Kaptein / 325 o "0 a 1 Eerlte Lieute- j

nant 130 d o

3 1 Tweede Lt. of

Vaandrig 12000 2 2 VVagtm. ieder |

ƒ.45:0:0 90 ö o

1 1 Tambour 2810 o

1 1 Solliciteur 28 o o

4 4 Corporaals ie¬

der aƒ 32:0:© 128 o' o 32 32 Gemeenen ieder a ƒ 28:0:0 896 o o

47 43 Hoofd*, waar

van de Soldy- • 1 en bedraagen f 17451° 0 as het 22. 2

rón 94 86 Hoofden ƒ 3490.0 o

4 4 .4

:de.}.

sca- • -

:ons 376 344 Hoofden ƒ13960 0 o

aarby Of in't Jaar ....... 151319 011;

ToegE '

Dl!-

ftaf 6 5 Hoofden, en de kosten van s liet de groote en

egï- ' ! kleine Staf .... .1 6876 o o

ent 382 349 Hoofden, en I

zal in hetjaarj

Ide 3 3 kosten ..... .128195 o nf

■egi- ^ *

mt. 1146 1047 Hoofden, en

zullen ia het .

jaar kosten 384585 2|io»

No. 8.