Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

venhage.

Bullctii van de, C Jan.

25 NIEUWE NEDERLANDSCHE

BULLETIN

Fan den 6 January 1795.

. Onze avife post te Werkendam is den 5 dezer, ■ s morgens, door den Vyand tot eene retraite genoodzaakt, en tot op het ys vervolgt geworden; dan, de Collonel de Pagniet eenige kanonfchoten op dcnzelven op het ys latende doen, heeft hy zig terftond terug getrokken, waarop de Grenadiers van de Hollandfche Guardes te voet, en eenige Vrywilligere over de Rivier zyn gegaan, en hebben den Vyand uit Werkendam verjaagd, en is die post wederom door een Detachement van de Hollandfche Guardes te voet , en van Wartensleben bezet; zynde onze Patrouille naderhand tot in den Dorpe Almkerk geweest, zonder den Vyand aldaar te ontmoeten.

By deze affaire zyn van onzen kant en Wagtmeester van de Dragonders van Hesfen - Casfel, en een man van de Guardes te voet ligt gekwetst • van den Vyand heeft men één krygsgevangen genomen, en drie dooden gevonden; hebbende den Lieutenant Van Walbrun, van de Dragonders van llesfen-Casfel zelf een neergefabeld.

Gisteren morgen en nademiddag was 'er ook eene Vyandelyke Patrouille tot digt by de Cou. pure van Dalem geweest, welke door onze Jagers verjaagd is geworden.

BULLETIN

Van den 7 January 1795.

Den 5 dezer, hebben zig naar de kant van Heuielom, eenige kleine vyandelyke Patrouilles verbond. De dooy is fterk; daar komt veel water )p het ys, zo op de Inundatie als op de Rivieren. Aan de Kop van het Land zyn zes Fran[*chen geweest om te recognosceeren , waar van er vier zyn gevangen genomen. De Engelfche rroupen, die over de Lek waren getrokken,

zyn

Sluiten