is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1795. 179

De Generaal Dumonceau voerde het be- Dï vel over de Franfche Troepen te Delft en in de nabuurfchap. Met leedweezen befoeurde hy, zo niet de openbaare te onvredenheid, althans het mangel aan opgeruimdheid welke, naar zyne denkwyze, onder de Burgery de vrugt behoorde te zyn van de daargeftelde Omwentehnge. Hooggaande moet , by veelen, het misnoegen over de Levoerde nieuwe orde van zaaken geweest zvn daar de gemelde Generaal zich opgewekt gevoelde, aan de Municipaliteit der Stad detwegen zyn gevoelen te verklaaren en dezelve aan te fpooren tot. medewerking om de Burgery een blymoediger gelaat te d™n aanneemen. Zo in de Franlche als Nederduitfche Taal, diende daar toe de volgende zeer ernftige Proclamatie:

JMOUR LIEFDE de tot L'ORDRE. ORDER.

LIBERTÉ. EGALITÉ, VRTHEI^Mirê

La Pr oblié & la De Trouw en Deugd Vertu as/urent verzeekeren de

' la moiré. Overwinning.

Quartier-General de Hoofd- Kwartier te V Delft. Delft,

Le dix Pluviofe de Mn Den ™Jlu™f\?Jf troifieme de la Rcpu- derde Jaar der 1<> anbliaue Franfaife, fche Republiek, eene

Une & Indivifible. en onver deelbaar e.

T e Général de Briga- TV Brigade-Generaal,

JU de , Commandant *--^conimandeerendete

xft.