Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arnhem.

het Benedenfpyk, worden, volgens het geconvenieerde in den jaare I779, door de twee Provinciën Gelderland en Holland, mitsgaders door die van Cleve gedragen: cn vermits de Provinciën Utrecht en Overysfel daar toe niet hebben geconcurreerd, wordt, volgens hét geconvenieerde in 1786, het Contingent van Utrecht, tot fuppletie yan het defetï van het aandeel van Overysfel, niet door Holland, maar door Gelderland gefurneerd, en daar mede het aandeel van die Preyincie vermeerderd: zo dat Gelderland daar in contribueerd de Quota voor haar zelve; dan nog voor haar zelve in de deftcierende Quota van Overysfel; en het aandeel ■ van Utrecht in het defect van Overysfel, terwyi Holland voor zich zelfs betaald f parten; de deficieerende Quota -van Utrecht, en Hollands aandeel in de dejicicerende Quota van Overysfel.

Tot onderhoud der werken boven en in het By* landfche Canaal, en boven den mond van den Nederwaal en den nieuwen mond van den NederRhyn en van den Tsfel, draagt Holland voor . haar zelve f gedeeltens, daar en boven de Quota yan Utrecht, n°g% in het Overysfelfche voor haar zelfs, en de Quota van Utrecht in het Over* ysfelfche»

Het verzorgen van den mond. van den ouden Rhyn wordt door de geinteresfeèrde Provinciën en door Cleve gedragen, op den voet van de Spykfche Conventie van den jaare 1745.

Het onderhoud van den Boterdyk en Osfenyiaardfche Dam, wordt gemeenfchappelyk met de Cleeffche, ieder voor de helft gedragen; alles in het breede gedetailleerd te vinden in de Memorie van den Burger Joh. in de Betouw , de Rheni divortüsRheniqueinferiorisee ïfalaecura, bl. 26 37.

j2i» NIEUWE NEDERLANDSCHE

ter beneficeringe van Neder - Rhyn en Ysfel, met verzoeke van een fpoedig con-

fent

Sluiten