Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN* February, 1796. SH

fent en dadelyk furnisfement; dragende de Provincie van Holland daar in ƒ 22012-- : 10 Gelderland 7987-19 ' 6

ƒ 30000• : • :

Én in de Quota van Gelderland de Kwartieren en de Rekenkamer Nymegen ƒ 2662-13. 5i

Zutphen 1749-16-10! Velüwe 2486- i-n

C*) Rekenkamer 1089- 7-11

ƒ 7987-19. 6

Waarop gedelibereerd zynde, ia goedgevonden en verftaan, de Gedeputeerden ter Financie te authorifeeren, om tot voldoeninge van voorfchreve fomme van ƒ 2062-13-5^ de noodige voorzieninge te doen.

16 February 1796.

Ingekoomen eene Misfive vaii het Provinciaal Collegie, houdende kennisgeeving, dat de verkoop van den Opftal en Gebouwen van den Burg, met behoud van

het

(*) Dewyl het Kwartier van Nymegen niet meerder tot de voorfchreve Werken heeft willen cntribueeren ah een gerecht derde part, is de Rekenkamer gelast het dificit van 13» 12 9 in het loo « uit de Domeinen deezer Provincie te fup* fleren. Verb. d. dd. 3. 19 O& 1708. Mm

Arnhem.

Sluiten