Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, >/ƒ, 1798- 5*3

En is volgens advies-brief, nog afgegeeven ! onder 8 February 1798 ordre W., Jfhtms en Zoon, een Adfignarie, doch welke nimmer ter, betaaling is geprefenteerd . gr. ƒ 30°°^ <#»

Vervolgens zyn nog getrokken onder 7 Jury 1798 doch niet betaald aan de ordre J. P. Pesfers:

s 0\a-

/ENïIA}E.

Rar>p. va// den Agent van jf'i' Hitte, enz.

De dato s* Pluviofe an 6 ordre

Confiantin de Lisle fi 7300:0:0 24 dito dito .... oco -o:o 24 dito Le Goux. . . atioc;o:c 34 dito Confiantin de Lisle. 9600:0:0

24 dito dito 1 >6oo:o:a

24 dito dito. .... 15:00:0 o

24 dito

Een Asfignatie, gr. ƒ 32000:0:0 .... 5800:0; o .... 6000:0:0 . . 2000:0:0 . . iooo:o!o ...» icoo:.:o .... icoo:o:o

— 48800 0:0

giPro^oïo

Zo dat in alles getrokken is door s* J, van Langen ..... /l8ao47;2!0

Waar van betaald is de bovenllaan»

de foaime van . • ƒ132247:2:0

BYLAGE Litt. B.

Nota der navolgende Wisfelbricven, getrokken door J. Eykenbïoek op P. de Munnick, uit Parys, als:

Sluiten