is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Drie en dertigste deel [...]. MDCCXCVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*sGea

V&NHA OE.

Memorie van het In. term. Uitv, Bewind

. . &-,""^'<" ""ui auc uc

«en, coen uumaakende het Intermediair Uitvo». rem.1 Bewind der Bataaffche Republiek ; hou. dence veraniwoording van derzeiver gedras het welk zy gehouden hebbes op en na den twaalfden Jury L \.\ met en benevens eene lchets van het verdere te verrigtene; met ver. zoek, dat let der Vergadering moge behaagen * aan dezelven eene fpoedige beoordeeling te gee* ven van den flap d en zy gedaan hebben; ten en de dezelve Memorie en Bylaagen te eïamii> nteren en der Vergadering daaromtrent te dienen van cotifï leratien en advis.

A's mede eenige eersluidende Requesten rna eengp Stembevoegde Burgers vvóonende te Amfter :a-n ; Rreuke'en ; Roordabiifum ; Lttneezwagej Wymbritzeradeelj fceerenyeenj Burgk

werdj

Burgers Reprefintanten!

Gylieden hebt goedgevonden by Decreet Corauïitlonaal van dato i Augustus L 1. in handen van de Burgers Couperus, Da Costa Atliias, Schimmelpenninck , Steyn Parvi er van Rees, in' originali, te ftellen eene zeer

amnele MeirnnV. aneehenA -ii- j- t

928 NIEUWE NEDERLANDSCHE

■ Zynde bereid rfit getiepofeerde des noods on- der lolemneelen Eede te bevestigen.

Hage 24 Juny 1798. 4. L. B.

(Was geteekend)

B. BRUINS. Accordeert met deszeifs Origineel. * S. DASSEVAEL