Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE

NEDERLANDSCHE

JAARBOEKEN,

October. MDCCXCVIII.

HOLLAND.

'sGravenhage.

Mt de vernietiging van het Bondger.ootfchappelyk beftaan der voormaals Vereenigde Provincie, en alzoo met de vasrgeftelde Eenheid en Onve deelbaar* heid der Bataaffche Republiek, ftondt in onmiddelyk verbard eene Publicatie van het Uitvoerend Bewind dier Repundek, van den i deezer. Dezelve hadt ten oogmerke , het wegneemen van merkelyke belemmeringen Sss 2 voor

Sluiten