Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE VERHANDELING. 23

anderen meer geweldige reformateurs , wierd volbragt, en de twistende Appenzellers troffen in 1597 eene prijzenswaardige overeenkomst.

Door deeze overeenkomst wordt het Kanton, waar van wij fprceken, verdeeld in twee gemeenten , te weeten de Inner Roden of binnenfte 'en de Ausjern Reden of buitenfte gemeente* de eerfte ftrekt den Roomschgezinden, en de laatfte den Proteftanten tot een verblijf. Hier door wierden de twee partijen van een gefcheiden,

en

ketter gehouden, die met de Enangeliën , met de geloofsartikelen ; ofte de dingen die met dezelve gelijks authotitelt hadd-ji bekoorr.e 1, niet oïereenjlemde. En zoo m iemani t'tenigertijd van thomas aquinas verfch'ldt, ofte zoo iemand van verdichte reeden , welke nueaig jong fophist in de fchoolen verfierd heeft, afwijkt, hij word een ketter genoemd. Al wat hun niet gevalt, al wat ze niet ver/laan, is Ketterij. Grteksch te kennen is ketterij, befekaafde taal te fpreeken is ketterij; al wat se zelfs niet doen ii ketterij. Ik beken 't, de misdaad van geloofsfchsnderj is zwaar, m:ar ten betaamd niet, alles t-,t een verfekü des g:hofs te trekken. En die geloofszaak^, verhandelen , moeten gansch vreemd zijn van alle foorten van S'aatzugt, g*vi:ng':crtglteiJ, haat 'en wraaklust, 6 Welk eene waarheidi dan, die helaas het minst van allen betrage wordt!

B 4

Sluiten