is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 REPUBLIEKEN,

nébimrige mede Vaderlanders aanzienlijke oude. 1 irid'ér) , en nam zelfs deel in den oorlog legen karsl den Stouten, Hertog van Burgondien , die gelijk in de gefchiedenisfen bekend is , in de velddagui van Qrandfan en Morat geheel verflagen wierd. Het gevolg dezer overwinningen , die aan de Zwitfers zoo veel aanzien gaven , was , dat het huis van Savoyen , door de bemiddeling van Bern, afftand deed van alle aanfpraak en recht op de Stad en het Kanton Friborg; hier door wierd Friborg een vrij en onafhanglijk gerneenebest, het welk als zodanig in den jaare 1481 te gelijk met Soleure in het Helvetisch Bondgenootfehap werd aangenoomen.

Wat de Regeering van Friborg aangaat, dezelve is ten eenenmaale Ariflocratisck. De oppermacht en het wetgeevend gezag berusten bij den grooten Raad, bedaande uit twee honderd leden, welke door den Raad zeiven, en wel uit eenige Oud-Adelijkegedagten, verkooren worden. De uitvoerende macht is in handen van den kleinen raad , die uit vier en twintig leden, genomen uit den grooten Raad, is t'zaam gedeld: buiten dien is er nog eene Vergadering , genaamd den geheimen Raad, be-

ftaan-