is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 VROUWEN.

eenen welgevestigdcn lof, naar verdiende, behaald hebben , zoo veel is genoeg, de lezer merkt, waar ik heen wil. Moet en zal eene Fenix onder de fcxe fchrijffter worden, laat zij zachte, aandoenlijke onderwerpen kiezen. — Dat zij de kuifche, -de vertederende liefde bezinge, dat zij het hart van den treurigen ftreele, dat zij de aanlagchende toneelen der lente

bewondere in haare befpiegelingen maar,

dat zij zich niet vermete, om den held in zijnen glorievollen loopbaan , onder het gedruisch der wapenen te verzeilen; dat zij zich niet wage, in de kronkel-fpooren en vaak ongebaande wegen van het woud der wijsgeerige en godsdienfrige verfchilftukken ; dat zij niet onderneeme, de flrengheden en het forfche van den winter te bifchrijven. Edel is zij, wanneer

zij met haar befchaafd en opgeklaard verftand, met liefde tot wetenfehappen, tevens niet verzuime de voor vrouwen eigenaartige bezigheden van het huishouden, van de opvoeding der kinderen, en van het oppasfen van haaren wakkeren en dcugdzamen man.

Wr arüm is men zoo geneigd, om van de natuur af te wijken? paulus, die de natuur en de menlcheu kende, fchreef van vrouw-.

kens,