is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ö VROUWEN.

in mijnen Bijbel er niets van. Het moet zekei derhalven uit eene oude vertaaling genomen wezen. Hoe het zij, misfehien is dit wel de reden , dat veele vrouwen die vermaning van het formulier verdacht houdende , zich daar aan niet gehouden rekenen, of wel zelfs'de Hechtere leeswijze volgende, haaren mannen aan haaren wil onderworpen willen maaken. En nu beklagenswaardig man ! die onder de luimen van een grillig ■ wijf zijne dagen met treurigheid ten einde brengt; of wel dikwijls zijn troost gaat zoeken in debauches buitens huis, in Hechte gezelfchappen, in den d/ank. Het huishouden verwildert, de kinderen worden verwaarloosd, de dienstboden zijn

onbefchaafd. Met éèn woord, het kwaad,

welk zulk eene vrouw fticht, is bijna onberekenbaar.

Het is waar, dat zelfs het verblijf in het Paradijs geene volmaaktheid voor den eerften ftamvader van het menschdom hadt, en dat het niet goed was, dat hij zich alleen bevondt, toen werdt zijn aardsch geluk voltooid , wanneer hij zich mogt verlustigen in de bekoorlijke verkeering met eene lieve wederhelft, die uit hem gefchapen één vleesch met hem

was,